Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016