Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 pentru anul 2018