Indemnizaţia de crestere a copilului

Indemnizaţia de crestere a copilului

Actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării indemnizaţiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie (conform O.U.G. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare)

ART. 2

    (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării indemnizaţiei de crestere a copilului

·         Cerere tip 

·         Acte de identitate ambii părinţi – copie și original;

·         Certificatul de naştere al copilului – copie și original ;

·         Certificat de căsătorie –copie și original;

·         Ancheta socială efectuată de către Autoritatea Tutelară (în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi); cererea în vederea efectuării anchetei sociale se depune anterior dosarului la registratura Primariei Craciunesti ;

·         Dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator pe ultimele 24 luni anterior naşterii copilului (ANEXA 2);

·         Dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;

·          Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;

·         Dosar plic

IMPORTANT DE REŢINUT

LA PRELUAREA DOSARELOR ACTELE DIN DOSAR SE CERTIFICA CU ORIGINALUL;

PENTRU COPIII NĂSCUTI DIN DATA DE 01.03.2012 – ESTE OBLIGATORIU SOLICITAREA INDEMNIZAŢIEI DE CRESTERE COPIL (SOLICITARE DE 2 ANI – 3 ANI), DACĂ CONDIŢIILE DE ACORDARE SUNT ÎNDEPLINITE DE AMBII PĂRINŢI, DE CEL PUŢIN 1 LUNĂ ŞI DE CĂTRE CELĂLALT PĂRINTE. SOLICITAREA SE FACE CU CEL PUŢIN 30 DE ZILE ÎNAINTE DE INTRAREA EFECTIVĂ IN INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE COPIL, PE BAZA DOSARULUI ŞI A ACTELOR NECESARE ÎNREGISTRATE LA PRIMARIA

IN CAZUL ÎN CARE CELĂLALT PARINTE NU SOLICITĂ INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE COPIL DE CEL PUŢIN O LUNĂ ARE OBLIGAŢIA DE A ANUNŢA IN SCRIS AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ MURES CU CEL PUŢIN 60 DE ZILE INAINTE DE ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP. DACĂ ACEST DREPT NU SE SOLICITĂ, CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE REDUC CU O LUNĂ.