Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Reactualizarea Planului de Urbanism General și a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G al Comunei Crăciunești, jud. Mureș”